www.domako.cz > Kvalita
Jazyk/Sprache/Language:
Politika kvality naší společnosti

V oblasti řízení společnosti

 • pravidelným přezkoumáváním systémů kvality vytvářet předpoklady pro další zlepšování
 • zabezpečovat potřebné zdroje pro plnění politiky kvality
 • zlepšování image společnosti, především kvalitou poskytovaných služeb
 • zvyšovat objem prováděných prací

V oblasti poskytování služeb

 • spokojenost zákazníka s poskytovanými službami
 • zavádění nových technologií do praxe
 • upevnění pozic u stávajících dodavatelů a dosahování výhodnějších podmínek při dodávání zboží
 • výběr a hodnocení dodavatelů prací z hlediska jejich odborné způsobilosti a kvality odvedené práce
 • zvyšovat počet zákazníků

V oblasti personální a vzdělávání

 • dosažení vysoké odborné úrovně pracovníků – zabezpečení formou externích a interních školení a vzájemným předáváním znalostí a zkušeností

V oblasti infrastruktury

 • zlepšovat pracovní prostředí
 • zabezpečovat výkonnější pracovní prostředky a nářadí

V oblasti marketinku a obchodu

 • zabezpečit a udržet si v oblasti pevné postavení na trhu zvyšováním kvality dodávaných produktů
 • zaměření i na drobnější zákazníky

Naše firma má zavedený systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 získaný v roce 2007.